Máme nakryto!

Coffee Felones byla 21.8.2017 nakryta vynikajícím pracovním psem Celem z Klídkova dvora. Rodokmen tohoto spojení zde

Celo z Klídkova dvora