Ebbi Felones

Ebbi splnila svoji první zkoušku ZOP na známku výborně! Zkoušky se konaly 1.9.2018 v ZKO Častolovice a majitelce Lídě Vlasákové moc gratulujeme.

Ebbi Felones

Ebbi Felones

fena, vlkošedá
nar. 5.10.2016

otec:     Hero z Klídkova Dvora
matka: Coffee Felones

Zkoušky:
ZOP – výborně
BH

Majitel:  Ludmila Vlasáková, Holice