Odchovy

  • Vrh A: Pedro Hartis Bohemia x Fella Niox – 4/4
  • Vrh B: Norman Eqidius x Alexia Laperys – 4/4
  • Vrh C: Jaro Ja-He x Alexia Laperys – 0/4
  • Vrh D: Filip z Klídkova dvora x Coffee Felones – 3/3
  • Vrh E: Hero z Klídkova dvora x Coffee Felones – 4/4
  • Vrh F: Celo z Klídkova dvora x Coffee Felones – 2/2
  • Vrh G: Sorbon Tobani x Coffee Felones – 2/1
  • Vrh H: Sorbon Tobani x Denny Felones – 1/4
  • Vrh CH: Allegro ze Zděného mlýna x Denny Felones – 3/5
JménoZeměRTGZkouškyZávodyVýstavyBonitace
Bruce FelonesUSADKL 0/0
DKK 0/0
Brixi FelonesCZDKK 0/0ZM, BH,
IPO-VO
1.místo ZM
Beckie FelonesCZDKK 1/1ZVV1, BHD2.tř.5CU1/P
Benji FelonesUSADKL 0/0
DKK 0/0
IPO3,
ZVV1, BH
4.místo VZ
MSKS 2013
25.místo MM
ČKNO 2013
17.místo M
MSKS 2013
D2.tř.5CV1/P
Brownie FelonesCZDKL 0/0
DKK 1/1
Cessy FelonesPLED-A
HD-A
BH, IGP13.místo
IPO1
(CACIT)
Coffee FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
BH, IPO2,
SPr1, FPr1,
ZVV1
1.místo IGP1
2×3.místo IPO1
D2.tř.5BCU1/P
Corry FelonesItálieBH, IPO31.místo IPO1
2.místo IPO2
chovná
Dark FelonesUSArtg okBH, IGP1chovný
Donar FelonesCZrtg ok
Denny FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
BH, ZVV1, FPr2, IGP2VD1.tř.5CV1/P
Dixi FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
BH, IPO1,
ZZO
VD1.tř.5Y1/P
Dundee FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
BH, IPO1,
ZVV1
VD1.tř.5CV1/P
Edgar FelonesUSArtg okPolice dog
Elis FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
Enzo FelonesUSAHD A/A
DKL 0/0
BH, IPO1,
IPO2,
IGP3
VD1.tř.5V1/P
Ebbi FelonesCZZOP, BH
Etika FelonesCZBH-VT1.místo ZM
Fantom FelonesUSArtg okPolice dog
Falco FelonesUSArtg okPolice dog
Farbie FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
ZZO
Felicity FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
spondolyza 0
ZVV1, BH3.místo ZVV1DNA gpr.
Gero FelonesDEHD/ED normal (Německo)BH-VT, ADDNA gpr.
Gass FelonesCZHD A/A
DKL 0/0
BH, IGP1